lunes, 1 de abril de 2013

¿QUE SUPON L'ARRIBADA DE RAMON FERRER A L'AVLL?Si algun valencianista ben pensant, en cas de que encara queden, cregué que en l'arribada de Ramon Ferrer a la AVLL, l'academia catalanista de la llengua anava a baixar el pisto i deixaria de ser la delegacio del IEC en Valencia. Ya se haura donat conte del seu erro. Perque en el poquet mes d'un any (des de Novembre de 2011) que porta este ex valencianista en el carrec, ha fet mes catalanisme que la seua predecessora, Ascensio Figueres, en deu. Acorts de colaboracio en l'Institut Ramon Llull, ACPV i Escola Valenciana. Exposicions-homenages, ya inaugurats o a punt de ser-ho, a Vte. Andres Estelles, Enric Valor, Joan Fuster i Manuel Sanchis Guarner. Son no mes alguns eixemples del seu treball.
Pero a on se ha dut la palma el pardalet ha segut en la publicacio del missal en perfecte barceloni i sense el vist i plau del arquebisbat. Pareix ser que se va cansar d'intentar convencer a En Carlos Osoro de la conveniencia de traure la lliturgia valenciana en una llengua que els fidels no entenen com a seua i va tirar pel carrer del mig. Te que justificar el sou i a dia de hui l'Iglesia es l'unica institucio que no s'ha doblegat a les pressions catalanistes en el tema de la llengua. No sabem que pensa fer en tots els missals publicats i que no tenen cap valor en les parroquies del Regne de Valencia. Tal volta els puga colocar en la Seu d'Urgel.
Al que l'ha vingut que ni pintat tot aço ha segut al regidor del PP en l'Ajuntament de Meliana, Enric Esteve, al que l'ha faltat temps per a eixir a atacar el missal de marres. Una volta mes el president de Lo Rat Penat torna a fer un eixercici de bipolaritat digne del Dr.Jekyll i Mr Hyde. No te cap inconvenient en acodir a la presa de possesio del seu amic com a president de la AVLL, de aplaudir-li i recolzar-ho publicament, de organisar actes conjunts en la seu de LRP. Per a despres, quan el PP ho mane, ficar-se la pinta i eixir al carrer com a abanderat de la valenciania. !Que poca vergonya¡


No mos estranyaria que darrere d'esta nova campanya de valencianisme estigueren les enquestes que qüestionen la majoria del PP en les proximes eleccions. Els remors de que se esta cuinant un partit satelit en el que pogueren recolzar-se cas de necessitat torna a estar en lo carrer. Ya varen crear eixa esperpentica Secretaria de Senyes d'Identitat per a tindre a tots els renegats juntets i preparats per a quan tinguen que tornar a eixir a enganyar a l'electorat en el sagell del valencianisme. Estarem atents als Giner, Chiquillo, Miralles & Cia.
Despres de molts anys, des de la Batalla de Valencia, sense vore “marfegues” en les falles. Enguany han tornat ha apareixer draps independentistes, en estreleta i tot. Aço es el resultat de la politica cultural del PP en els ultims 20 anys. Els seus complexes, quan no el seu catalanisme declarat, han propiciat que la Conselleria d'Educacio i Cultura continue en mans dels comissaris llingüistics que deixà en son dia Cipriano Ciscar, i que han creat una casta al servici del catalanisme que controla tot, des de el cos d'inspectors educatius, fins als llibres de text, passant per la llengua que se dona als nostres fills. Mentres els Huget, La Creu i Felip siguen els responsables de la llinea cultural d'este regne, cada volta vorem mes banderes catalanes en els nostres carrers.
Per supost que des d'el GAV anem a ajudar a retirar estes banderes alienes a la nostra historia allí a on apareguen. Pero lo que tampoc podem fer es convertir-no en els bombers del valencianisme, mentres el poble continua de festa sense enterar-se de la gravetat de al sitaucio. Tots tenim la mateixa obligacio de lluitar front al catalanisme. Escomençant per unes autoritats que contin uen mirant per a atre costat i que ya tenen el foc baix mateixa del balco de l'Ajuntament del Cap i Casal. A lo millor es precisament aço lo que necesitem. Un nou Albiñana que penje la quatribarrada dalt del Consell.

No hay comentarios:

Publicar un comentario