miércoles, 15 de mayo de 2013

Comunicat i campanya del GAV per la polemica del vet a la denominacio "pais valencià"


EL GAV DENUNCIA EL FARISEISME DEL PP EN LO REFERENT A LA DENOMINACIO “PAIS VALENCIANO” I ANUNCIA UNA CAMPANYA TOTAL PER A ERRADICAR ESTE TERME.

En motiu de l'aprovacio en les Corts Valencianes este passat dimarts 15 de Maig de la proposicio no de llei que prohibix l'utilisacio del terme “pais valencià” en qualsevol escrit oficial. El Grup d'Accio Valencianista vol manifestar lo següent:

Consideren que esta proposta per part del PP es una nova demostracio de l'utilisacio partidista que els populars tenen per costum fer dels nostres simbols cada volta que les enquestes li son menys propicies.

No entenen que despres de mes de 18 anys en el poder siga precisament ara que s'enrecorden de prohibir la denominacio “pais valencia”. Casualment quan els sondejos electorals escomencen a parlar de que el PP pot pedre la majoria electoral a mans d'un tripartit.

El partit popular porta quatre llegislatures jugant a un falç valencianisme en el que ara preten tornar a enganyar als votants valencianistes que en son dia les entrega UV a canvi de 30 monedes. Deixant patent una volta mes el fariseisme que sempre guia les seues actuacions en qüestions identitaries.

Si realment se cregueren lo que ara diuen defendre, aprofitarein la seua majoria absoluta per a:
- Dissoldre immediatament la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (AVL).
- Llevar el catala, que ells han continuat impartint tots estos anys, dels coleges valencians. - - Trencar l'acort de reciprocitat entre Canal9 i TV3.
- Deixar de subvencionar a entitats catalanistes com ACPV o Escola Valenciana.
- No fer exposicions catalanistes en Les Corts.
- Retirar en tots els municipis a on ells governen els carrers rotulats en “pais valencià”, “Joan Fuster”, “Sanchis Guarner”, “Andres Estelles” o "Gullem Agulló".

El GAV no confia en esta penultima estratagema del PP i anuncia l'inici d'una campanya total per a exigir el compliment de l'aprovat en Les Corts Valencianes. No anem a parar fins que l'alienador terme de “pais valencià” siga erradicat de tots els racons del Regne de Valencia.


En Valencia, Cap i Casal, a 15 de maig de 2013.

1 comentario: