martes, 4 de enero de 2011

Recogida de firmas per a que el GAV estiga en la proxima edició d'EXPOJOVE

Para: Regidor de Ferias y Fiestas, Don Félix Crespo Hellín

LLENGUA VALENCIANA:

Davant de l'arbitraria i unilateral decisio de la Regidoria de Fires i Festes de l'Ajuntament de Valéncia, de no permetre la presencia del GRUP D'ACCIO VALENCIANISTA en la Fira EXPOJOVE 2010. Considere que el GAV ha vingut realisant des de la primera edicio de la Fira una fonamental llavor d'entreteniment, difusio i divulgacio, dirigida als chiquets i als jovens que han visitat el seu estant en els més de 20 anys de presencia en Fira Valéncia. Per lo que estic en total desacort en la seua exclusio d'enguany.
Vullc recolzar en la meua firma a dita entitat cultural, aixina com demanar al Regidor de Fires i Festes, En Felix Crespo i Hellín, la presencia del GAV en la proxima edicio d'EXPOJOVE.

LENGUA ESPAÑOLA:

Frente la arbitraria y unilateral decisión de la Regidoría de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Valencia, de no permitir la presencia del GRUP D'ACCIO VALENCIANISTA en la Feria EXPOJOVE 2010. Considero que el GAV ha venido realizando desde la primera edición de la Feria una fundamental tarea de entretenimiento, difusión y divulgación, dirigida a los niños y a los jóvenes que han visitado su estante en los más de 20 años de presencia en Feria Valencia. Por lo que estoy en total desacuerdo con la exclusión de este año.

Quiero apoyar con mi firma a dicha entidad cultural, así como pedir al Regidor de Ferias y Fiestas, Don Félix Crespo Hellín, la presencia del GAV en la próxima edición de EXPOJOVE.

Firmar aqui : www.peticionpublica.es/?pi=expojove

No hay comentarios:

Publicar un comentario