miércoles, 23 de noviembre de 2011

EL GAV HOMENAJARA AL GRAN ESCRITOR VALENCIA PEPE MELIA


Este proxim dijous, 24 de Novembre, el Grup d'Accio Valencianista rendira un sentit i mereixcut homenage a un dels mes grans escritors en Llengua Valenciana que donà el segle XX. En Josep Melia i Castelló ( 1932-2004), conegut en el mon de les falles com Pepe Melia, desenrolla una extensa i important obra lliteraria que abarca des de la poesia festiva valenciana a la narrativa, sense deixar el teatre, com a reconeiximent de la mateixa va rebre innumerables premis en les tres disciplines. Tota la seua produccio lliteraria va ser escrita de manera quasi exclusiva en autentica Llengua Valenciana, ya que Pepe per damunt de tot va ser un gran valencianiste.


L'acte que escomençara a les 20h en la seu del GAV (Carrer Pintor Gisbert, 17, del Cap i Casal) correra a carrec de dos figures de prestigi en el mon cultural valencianiste, el que fora gran amic de Pepe Melia, ex membre de Junta Central Fallera i actual vocal del GAV, Paco Blanch. Que junt a un dels millors poetes vius en Llengua Valenciana, i germa de Pepe, Rafa Melia i Castelló, faran un ample repas a la vida i obra del nostre homenajat, en el que no faltaran anecdotes i poesies.


Este sera l'ultim dijous de mes que el GAV celebre en 2011, ya que el corresponent a Decembre se suspen per coincidir en mig de les festes de Nadal. Per lo que la tradicional picaeta valenciana que oferim despres de cada acte, servira en esta ocasio per a despedir un intens any cultural fins a l'ultim dijous de Giner en que tornarem a trobar-mos al caliu del Grup d'Accio Valencianista.

No hay comentarios:

Publicar un comentario